041/763 54 44 tbstav@tbstav.sk

T.B. stav, s.r.o.

Stavebno-montážna spoločnosť

Realizácia novostavieb a výstavba

Vykonávanie bytových a občianskych stavieb.

Stavebné úpravy a rekonštrúkcia objektov

Rekonštrukcie budov. Izolácie a zatepľovanie budov a striech.

 

 

Elektroinštalácie

Vykonávanie elektroinštalačných služieb v oblasti silnoprúdu a slaboprúdu.

Rekonštrúkcie čerpacích staníc

Rekonštrúkcie budov

Protihlukové steny

9

Montované nízkonákladové domy

Nosná koštrukcia domu je tvorená skeletom zo žiarovo zinkovaných oceľových profilov. Táto technológia ponúka vynikajúcu alternatívu k typickej výstavbe. Umožňuje veľkú univerzálnosť využitia či už pre stavbu celých budov, alebo ako dodatočný systém spájania systémom montovaných stavieb a už vybudovaných stavebných s tradičnou konštrukciou – murované domy.

9

Murované nízkonákladové domy

Systém murovania s tenkostennými vibrolisovanými betonovými tvárnicami novej generácie.

Kvalita a nie kvantita

Hlavným predmetom činnosti je stavebná činnosť (komplexná realizácia pozemných a inžinierskych stavieb). Odborná spôsobilosť na vykonávanie činnosti firmy je doložená výpisom z obchodného registra. V súčasnosti má naša firma 10 kmeňových pracovníkov. Stav zamestnancov sa dopĺňa podľa rozsahu výroby.

Disponujeme skúsenosťami z vykonávania veľkých aj malých projektov v našom odbore. Príklady sú uvedené v referenčnej časti. Sme spoločnosť s organizačnou štruktúrou, práce vykonávame rýchlo so zárukou a za dohodnuté ceny. Vykonávame dodávky nových investičných celkov ako aj drobné až rozsiahle rekonštrukcie.

 

Máte zájem o cenovú ponuku?

Spoľahnite sa na naše 20 ročné skúsenosti

Budeme potešení, ak nás oslovíte so svojim zámerom, alebo problémom.

Radi Vám poskytneme bezplatné vstupné konzultácie, vyhotovíme návrh riešenie s ponukou prác podľa Vašich potrieb.

Naša spoločnosť Vám garantuje že všetky objednávky budú zrealizované kvalitne a v dohodnutom termíne.

Tešíme sa na spoluprácu.

Ponuka stavebných materiálov

Referencie

Kontaktujte nás

Bytčická 89, 010 01 Žilina

Jozef Bodnár – konateľ
tel: 0903 803 376
e-mail:
bodnar@tbstav.sk

Ing. Jozef Bodnár – výrobno-technický manažér
tel: 0911 285 517 

e-mail: bodnarj@tbstav.sk

Ing. Andrea Chovancová – projektový manažer, ekonom
tel: 0902 261 524
e-mail: bodnarova@tbstav.sk

Ing. Peter Zboran – stavbyvedúci
tel: 0948 695 544
email: zborantbstav@gmail.com

 

 

Kontaktný formulár

14 + 12 =

9

Identifikačné údaje

T.B.stav s.r.o.

Bytčická 89
010 01 Žilina
IČO: 36387550
DIČ: 2020103932
IČ DPH: SK2020103932

Firma zapísaná v obchodnom registeri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11874/L

Štatutárný orgán: Jozef Bodnár – konateľ spoločnosti